Zarząd Klubu

Mariusz Miszczyk
Prezes Zarządu


Stanisław Waleczek
Wiceprezes Zarządu


Wiesław Pyrek
Wiceprezes Zarządu


Wojciech Dykowski
Skarbnik Klubu


Sławomir Miszczyk
Sekretarz Klubu


Henryk Lojza
Członek Prezydium Zarządu


Piotr Dziadek
Członek Zarządu


Jan Obrzut
Członek Zarządu


Krzysztof Szczypka
Członek Zarządu


Piotr Mrowiec
Członek Zarządu


Krystian Mrowiec
Członek Zarządu


Stanisław Pałasz
Członek Zarządu


Adam Grobelny
Członek Zarządu