LKS Baranowice

Zarząd Klubu

Mariusz Miszczyk – Prezes Zarządu

Wiesław Pyrek – Wiceprezes Zarządu

Stanisław Waleczek – Wiceprezes Zarządu

Sławomir Miszczyk – Sekretarz Klubu

Wojciech Dykowski – Skarbnik Klubu

Henryk Lojza – Członek Prezydium Zarządu