LKS Baranowice

Rozpoczynamy treningi Seniorów!

Pierwszy trening w poniedziałek, 15 stycznia, godz. 18, sala Kłokocin.